Cafékväll med f.d. gerillasoldat

Vi fortsätter med temat "I hoppets tecken." Mariano Zea har varit gerillasoldat i Colombia, men hans liv har förvandlats och nu arbetar han för fred och försoning. Kom och ta del av en spännande kväll med Ankarstiftelsen, Börje Erdtman och Lelle Anderssons trio.

Allianskyrkan kl. 19. Välkommen!

Publicerat den 10 april