Du är här:Start > Om oss > Vår tro > News Café

Vår tro

Vi tror

Ø på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

News Café

Lördagar 19-00 i Allianskyrkan

Kvälls- och nattcafé - ett alkoholfritt ställe att hänga på under lördagskvällarna. För dig i gymnasieålder och uppåt. Fika till försäljning. Mysstämning förekommer. Välkommen!

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.