Gåva till församlingen

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Nedan finns olika möjligheter att bidra med pengar till församlingens arbete.

Bankgiro

bg 271-8955

Swish

123 147 98 98

Tack för din gåva!

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.