Andakter

Tillsammans med de andra församlingarna håller vi andakter på äldreboenden och vårdenheter i Nässjö. Vill du veta mer? Kontakta Martin Olofsgård, 0380-51 12 78, martin.olofsgard@gmail.com.

Stöd till EFK:s samarbetskyrka i Centralafrikanska Republiken

I Centralafrikanska Republiken (RCA) finns EFK:s samarbetskyrka Eglise Evangelique Baptiste (EEB). I ett mycket fattigt och utsatt land gör kyrkan avgörande insatser för att möta människors grundläggande behov, både vad gäller utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning och andlig utveckling. 

Vårt stöd går bl.a. till:

  • underhåll för en ungdomssekreterare som reser och möter den mycket stora andelen unga i landet.
  • Evangelisationsarbete bland minoritetsbefolkningen Bayaka. 
  • Skapa förutsättningar för kvinnorörelsen i EEB att utveckla sitt arbete
  • Utbilda pastorer till tjänst i befintliga församlingar, eller med sikte på att grunda nya

Mer information finns här.

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.