Du är här:Start > Om oss > Vår tro > Elvakaffe

Vår tro

Vi tror

Ø på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

Elvakaffe

Tisdagar kl. 11

Välkommen till Allianskyrkan för en stunds gemenskap och en kopp kaffe eller te. Kommer du redan klockan 10 får du också vara med på bibelsamtal och bön.

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.