Du är här:Start > Om oss > Vår tro > Nagaland

Vår tro

Vi tror

Ø      på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø      på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø      att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø      att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø      att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

 

Nagaland

Impact grundades 1992 av Dr Ellis Murry tillsammans med Kronobergs Missionen (KSSB, Sverige) med syfte att nå ut till onådda folk vid Indiens nordöstra gräns. Idag stöttar vi Impact med stöd till utbildning och träning för pastorer och ledare i lokala församlingar i områdena Assam och Manipur. Detta tillhör det fokusområde som vi kallar Församlingsbyggande.

Impacts arbete har förändrats de senaste åren utifrån hur situationen ser ut för församlingarna. Från att ha haft många lokala pionjärarbetare som planterade församlingar runt om i Nagaland har man nu ett större fokus på ledarträning och fördjupning av lärjungaskap. Det finns ett behov av att få fördjupas i tron och bygga hållbara och självgående församlingar och det görs genom regelbundna träningar och bibelstudier. Impact gör också regelbundna besök i byar och erbjuder evangeliet i form av ord och handling. Några gånger om året sätter man upp så kallade ”medical camps” i byarna och erbjuder medicinsk vård och hälsokontroller. Nu under Corona pandemin har man också delat ut matpaket och hygienartiklar.

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.