Hemgrupper

Vardagsnära gemenskap i våra hem

I församlingen finns ett antal hemgrupper, som möts regelbundet för samtal, bibelläsning och bön. I hemgrupperna kan vi lära känna varandra bättre och dela livets glädjeämnen och frågor. Några grupper möts varannan vecka, andra en gång i månaden. Vi bildar gärna fler grupper!

Om du vill komma med i en hemgrupp, kontakta Ingegerd Allansson, 076-94 222 71. Du är varmt välkommen även om du inte är medlem i församlingen!

Pionjärarbete i Japan

I Shizuoka i Japan bor familjen Kent och Kaori Edefors. Där arbetar de i en liten församling med att nå nya människor genom insatser för både barn och vuxna.

Japaner är traditionsbundna, och därför måste man tydligt visa på vad en kristen tro betyder för var och en.

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.