Pionjärarbete i Japan

I Shizuoka i Japan bor familjen Kent och Kaori Edefors. Där arbetar de i en liten församling med att nå nya människor genom insatser för både barn och vuxna.

Japaner är traditionsbundna, och därför måste man tydligt visa på vad en kristen tro betyder för var och en.

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.