Bön för Nässjö

Varje sista onsdag i månaden ber vi gemensamt för vår stad! På rullande schema i de olika kyrkorna i Nässjö.

Martin Olofsgård

Pastor och föreståndare

070-689 73 13
martin.olofsgard@gmail.com

Mer under EkumenisktBibel och bön

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.