Hemgrupper

Vardagsnära gemenskap i våra hem

I församlingen finns ett antal hemgrupper, som möts regelbundet för samtal, bibelläsning och bön. I hemgrupperna kan vi lära känna varandra bättre och dela livets glädjeämnen och frågor. Några grupper möts varannan vecka, andra en gång i månaden. Vi bildar gärna fler grupper!

Om du vill komma med i en hemgrupp, kontakta Ingegerd Allansson, 076-94 222 71. Du är varmt välkommen även om du inte är medlem i församlingen!

Församlingsplantering i Kärrtorp

Stockholmsförorten Kärrtorp är ett område där det finns ett rikt kulturliv men låg kristen närvaro. Bl.a. genom pionjärinitiativet "elvakaffe" har en liten församling bildats som sedan 2014 går under namnet Kärrtorpskyrkan.

Läs mer om arbetet som vi stödjer här!

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.