Vår tro

Vi tror

Ø på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

Församlingsplantering i Kärrtorp

Stockholmsförorten Kärrtorp är ett område där det finns ett rikt kulturliv men låg kristen närvaro. Bl.a. genom pionjärinitiativet "elvakaffe" har en liten församling bildats som sedan 2014 går under namnet Kärrtorpskyrkan.

Läs mer om arbetet som vi stödjer här!

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.