Hemgrupper

Vardagsnära gemenskap i våra hem

I församlingen finns ett antal hemgrupper, som möts regelbundet för samtal, bibelläsning och bön. I hemgrupperna kan vi lära känna varandra bättre och dela livets glädjeämnen och frågor. Några grupper möts varannan vecka, andra en gång i månaden. Vi bildar gärna fler grupper!

Om du vill komma med i en hemgrupp, kontakta Ingegerd Allansson, 076-94 222 71. Du är varmt välkommen även om du inte är medlem i församlingen!

Bibelöversättning på Papua Nya Guinea

På Papua Nya Guinea finns det många olika folkgrupper som inte har Bibeln på sitt eget språk. Vi tror att det gör stor skillnad att få läsa Guds ord på sitt eget modersmål då du kan få en mycket djupare förståelse av vem Jesus är, och på vilket sätt han vill vara en del av ditt liv.

Därför stödjer vi Lisbeth Fritzell som arbetar som bibelöversättare i samarbete med SAM och Folk & Språk. Det är ett långsiktigt arbete, men värdefullt. Ja, livsgörande!

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.