Finns det mer att upptäcka i Bibeln?

Kan boken om Daniel ge vägledning i hur du och jag kan leva livet här och nu? Finns det något att upptäcka hos honom och i hans sätt att vara? Hur förhöll han sej till Gud och människor?

Välkommen med på bibelstudier med Lennart Thorsson. Med start i Allianskyrkan torsdagen den 20:e september kl. 19-ca 20:30 får du varannan vecka följa med in i Daniels bok. Hoppas att du vill vara med under den här hösten!

Publicerat den 28 augusti