Vår tro

Vi tror

Ø på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

Nässjö hemkyrka

Vi är ett pionjärt initiativ som tror att det finns många olika sätt att göra kyrka och fira gudstjänst. För en del är det stora sammanhanget i en traditionell församling helt rätt, andra trivs bättre i ett mindre sammanhang. Det är just det vi vill vara Ä en mindre gemenskap präglad av närhet och enkelhet.

Vi firar gudstjänst tillsammans i våra hem en gång i veckan, där vi delar med oss av våra liv till varandra, tar tid att äta något tillsammans, samt läser bibeln och ber och lovsjunger. Vi tror att det är viktigt att vi hjälps åt att träna varandra i lärjungaskap Ä hur kan vi utmana varandra inför veckan som kommer, att leva ett liv i linje med Guds vilja och att leva efter Jesus exempel?

Vi är sända av vår moderförsamling, Nässjö Allians och Baptist-församling.

Ta gärna kontakt om du vill veta mer!

Matilda Björksaga

matilda.bjorksaga@gmail.com

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.