Vår tro

Vi tror

Ø      på en god Gud som är evig och skapare av hela universum

Ø      på Jesus, Gud som blev människa. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar han vem Gud är

Ø      att man blir frälst, dvs får förlåtelse och gemenskap med Gud, genom personlig tro på Jesus

Ø      att den heliga Anden, vår Hjälpare från Gud, ger kraft att leva ett kristet liv

Ø      att hela Bibeln är Guds Ord till människan


I gudstjänsten, bönen, dopet och nattvarden kommer vår tro till uttryck liksom i mötet med andra människor.

Vi vill uppfylla Guds vilja genom att visa varandra omsorg, inom och utom församlingen.

Den som vill bli medlem i församlingen är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus som Herre men också en önskan att leva i Guds närhet och vara en del i en kristen gemenskap.

Vi praktiserar troendedop men välkomnar även den som är döpt enligt annan kristen tradition.

 

Bibelöversättning på Papua Nya Guinea

På Papua Nya Guinea finns det många olika folkgrupper som inte har Bibeln på sitt eget språk. Vi tror att det gör stor skillnad att få läsa Guds ord på sitt eget modersmål då du kan få en mycket djupare förståelse av vem Jesus är, och på vilket sätt han vill vara en del av ditt liv.

Därför stödjer vi Lisbeth Fritzell som arbetar som bibelöversättare i samarbete med SAM och Folk & Språk. Det är ett långsiktigt arbete, men värdefullt. Ja, livsgörande!

Mer under Missionella initiativ

Logga in

Du som har inloggning kan här logga in med e-post och lösenord.